Les persones amb dany cerebral de la comarca tendran un centre de dia i vivendes supervisades a Felanitx.

Dacesma contatrà amb 1,8 millons per part de la Conselleria D’Afers Socials del Govern per crear un centre de dia per a 14 persones i vivendes supervisades per 7 persones més. 

El projecte va dirigit a aquelles persones amb discapacitat física amb dany cerebral sobrevingut, enfermetats neurodegeneratives, lesions medulars i altres discapacitats físiques i orgàniques. 

Cambiar idioma »