Qui som

DACESMA és una organització sense ànim de lucre, on la finalitat és la rehabilitació, assistència i ajuda a persones amb dany cerebral sobrevingut; i als seus familiars. 

La iniciativa va sorgir l’any 2004 d’un grup de familiars d’afectats de dany cerebral que, per la falta de recursos públics o privats, decidiren lluitar per la integració i recuperació dels seus familiars i el reconeixement públic de la manca de recursos.

Els objectius de DACESMA són:

 • Donar visibilitat davant les institucions públiques i privades.
 • Promoure la intervenció immediata i suficient quan es produeix la lesió cerebral.
 • Integrar l’afectat i família dins la societat a nivell social.
 • Protegir els drets de les persones amb discapacitat.

Actualment, Bureau Veritas certifica que el Sistema de Gestió de DACESMA ha estat auditat i trobat conforme les exigències de la Norma ISO 9001:2015.

El Sistema de Gestió aplica a:

 • Servei d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat física sobrevinguda.
 • Servei de promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional per a persones amb discapacitat física sobrevinguda.
 • Servei d’atenció polivalent.
 • Disseny de productes de recolzament físics i de la comunicació.

EL NOSTRE COMPROMÍS

A DACESMA treballem per promocionar l’autonomia i la integració de les persones amb dany cerebral sobrevingut a l’illa de Mallorca.

Oferim un servei orientat a les persones afectades i als seus familiars o cuidadors per millorar la seva qualitat de vida adaptant els recursos, les activitats i els suports de manera personalitzada, per desenvolupar tot el seu potencial. La intervenció al nostre centre està orientada a incrementar l’autonomia de les persones, la inclusió a la societat i el seu benestar, així com el dels familiars que l’acompanyen.

MISSIÓ

Defensar, reivindicar i garantir els drets i els interessos de les persones amb dany cerebral sobrevingut o discapacitats físiques i les seves famílies.

A més de millorar l’autonomia de les persones amb discapacitat física que acudeixen al centre.

Per tot això dona resposta a les necessitats d’aquests mitjançant els serveis que presta.

VISIÓ

Cerquem ser l’entitat de referència integral de les persones amb dany cerebral i les seves famílies, reconeguda pel compromís amb els seus principis i valors, i per la qualitat del servei que dóna, especialment a la zona del llevant mallorquí.

Generar confiança a tots els que formen part d’ella, i comptant amb la connexió amb els serveis comunitaris i les institucions públiques i privades.

VALORS

 • Democràcia i transparència.
 • Professionalitat, participació i compromís.
 • Autonomia i igualtat.
 • Acceptació i respecte.
 • Representació, adopció d’iniciatives i presentació de demandes.
 • Atenció i suport a les famílies.
 • Foment i promoció de recursos de formació i informació per a familiars, professionals, administracions públiques, etc.
 • Informació i sensibilització respecte el dany cerebral sobrevingut.
 • Assistència rehabilitadora, orientació i derivació.
 • Millora continua, compromís de satisfacció, compromís de compliment dels requisits legals i reglamentaris.
Cambiar idioma »