Psicología

Objectiu: Restaurar l’equilibri psicològic de la persona usuària amb discapacitat mitjançant l’avaluació, diagnòstic, prevenció i intervenció terapèutica.

FUNCIONS

TASQUES

Millorar l’estat d’ànim de l’usuari

Foment de l’acceptació de la pròpia malaltia i augment de l’oci i el recolzament social.

Reduir el nivell d’apatia de forma progressiva.

Recuperació de les activitats de la vida diària.

Augmentar el nivell d’activitat.

Planificació d’activitats.

Millorar les relacions socials.

Exposició a situacions socials, intervenció en habilitats socials i entrenament en comunicació assertiva.

Cambiar idioma »