Prevenció Covid

Davant la situación actual per la COVID-19, hem creat aquest espai per recopilar tota la informació relativa a les mesures de prevenció que estem adoptant. Volem agrair a les famílies i a les persones usuàries la seva comprensió i col·laboració, així com al personal de DACESMA el seu compromís i la seva ràpida resposta davant aquesta situació.

Seguim en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries i governamentals. Informarem a les famílies de les diferents mesures que s’hagin d’adoptar pels canals habituals (telèfon, circulars…). Recordau que, per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres.

Les mesures adoptades son les següents:

Intervencions Estructurals:

  • Es disposa de zona de rentada de mans a l’entrada amb solució hidroalcohòlica, màscares, mocadors de paper, galleda d’obertura amb pedal
  • S’ha protocol·litzat la presa de temperatura als usuaris a l’entrada amb termòmetre d’infrarojos
  • Es disposa de mocadors de paper, contenidors de residus amb tapa d’obertura amb pedal i desinfectants per a les mans en punts estratègics en tota la instal·lació. 
  • Hi ha un pla de comunicació per a explicar les mesures de seguretat a tots els usuaris i famílies per a assegurar compliment.
  • Existeix un protocol de desinfecció de zones comunes d’usuaris i treballadors
  • Existeix un protocol de desinfecció del material que usen diverses persones per a assegurar desinfecció entre un usuari i un altre, i per a guardar el material.
  • S’han definit l’objectiu de cada sala amb horari per a garantir totes les activitats assegurant la distància de seguritat.
  • Es mantenen les zones amb una correcta ventilació i un nivell óptim de CO2 mitjançant dispositius homologats.
Cambiar idioma »