Neuropsicologia

Objectiu: Rehabilitar i estimular les funcions cognitives de les persones usuàries.

FUNCIONS

TASQUES

Avaluar les dificultats cognitives.

Realitzar la valoració cognitiva pertinent, mitjançant els tests neuropsicològics adequats.

Establir els objectius de la rehabilitació.

Correcció de les proves neuropsicològiques realitzades.

Realització de l’informe neuropsicòlogic, amb les pertinents conclusions.

Marcar els objectius determinats per cada cas.

Seguiment i establiment de nous objectius.

Realitzar les sessions de rehabilitació neuropsicològica.

Decidir les tasques a realitzar per aconseguir els objectius marcats.

Crear les sessions de rehabilitació.

Modificar les sessions en relació a les necessitats presentades.

Donar feedback a l’usuari de l’execució.

Assessorar i donar pautes per a la millora de les funcions cognitives.

Observar i determinar les dificultats fora del centre.

Consensuar amb l’usuari les necessitats percebudes.

Crear les pautes necessàries.

Explicar i transmetre les pautes a realitzar.

Assessorar i donar pautes als familiars pel maneig de les dificultats cognitives.

Determinar les dificultats fora del centre que considera el familiar

Consensuar amb el familiar les necessitats percebudes.

Crear les pautes necessàries.

Explicar i transmetre les pautes a realitzar.

Neuropsicología
Cambiar idioma »