Destinataris

PERSONES USUÀRIES

DACESMA ofereix servei a persones amb discapacitat, majors de 16 anys, amb les següents patologies neurològiques:

  • Dany cerebral sobrevingut (ictus, traumatisme craneoencefàlic, tumor cerebral, etc.).
  • Malalties neurodegeneratives (Parkinson, Alzheimer, ELA, escleròsi múltiple, etc.).
  • Lesió medul·lar.
  • Paràlisi cerebral.
  • Altres.
FAMILIARS

DACESMA ofereix als familiars i cuidadors de les persones usuàries assessorament, suport i acompanyament durant tot el procés rehabilitador, així com formació i atenció personalitzada i l’oportunitat de participar de les activitats de dinamització del dia a dia dels serveis.

Cambiar idioma »