Auxiliar clínica

Objectiu: Ajudar en las activitats bàsiques de la vida diària de les persones usuàries i estimulació de les capacitats.

FUNCIONS

TASQUES

Ajuda en les activitats bàsiques de la vida diària.

Ajuda i assessorament en les activitats bàsiques de la vida diària.

Estimulació

Estimulació de les capacitats físiques i cognitives mitjançant feines de motricitat, jocs de taula, fitxes de memòria i altre material que pugui servir per aquest fi.

Establir pla de treball personalitzat.

Basant-nos en l’observació i amb l’assessorament dels altres professionals, s’establirà un pla de treball personalitzat basat en les necessitats i capacitats de cada persona usuària.

Acollida

Ajuda a la persona usuària en la integració amb els altres companys de sala, incentivant una actitud positiva entre ells.

Cambiar idioma »