Treball social

Objectiu: Millora de la qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies mitjançant la inserció social a la comunitat i el suport en gestions de caire econòmic i institucional.

FUNCIONS

TASQUES

Assegurar capacitat econòmica suficient al nucli de convivència de la persona amb discapacitat

Recerca, assessorament i informació sobre les prestacions i ajudes econòmiques a les que es puguin acollir, incloent tràmits de sol·licitud i gestions relacionades amb incapacitat permanent i gestions de material ortoprotèsic.

Coordinació amb entitats institucionals

 

 

Comunicacions bidireccionals referents a usuaris en comú o derivació a recursos pertinents

Promoure la inserció social, les relacions personals i la promoció individual.

Recerca de recursos d’oci disponibles a la comunitat i/o fomentar la realització d’activitats de temps lleure a nivell individual i/o familiar.

Assessorament i suport  a familiars cuidadors

 

Realitzar seguiment periòdic amb familiars cuidadors per valorar i reduir sobrecàrrega familiar.

Trabajo social
Trabajo social
Cambiar idioma »