Fisioteràpia

La fisioteràpia neurològica és la part de la fisioteràpia dedicada a tractar les afeccions degudes a l’alteració del sistema nerviós central i perifèric.

A DACESMA ens dediquem majoritàriament al tractament del dany cerebral sobrevingut, en el qual les causes més conegudes en són l’accident vascular cerebral o ictus, el traumatisme cranioencefàlic i el tumor cerebral.

A més, també donem tractament a moltes altres patologies neuromusculars i trastorns degeneratius com són l’esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotròfica, malaltia de Parkinson, distròfies, etc.

El fisioterapeuta neurològic s’encarrega, juntament amb l’usuari i/o familiar, d’avaluar i establir objectius de tractament en funció de les capacitats preservades i les dificultats. Les seqüeles més freqüents són: dèficit de mobilitat, hipotonia o hipertonia muscular, espasticitat, alteracions del control postural, alteracions de l’equilibri i la coordinació, trastorns respiratoris, alteracions de la sensibilitat.

L’objectiu principal del fisioterapeuta en l’àmbit neurològic serà sempre la rehabilitació funcional. D’aquesta manera, potenciar l’autonomia funcional de la persona afectada, la condició física i conseqüentment, dotar-la de les millors perspectives personals i socials.

Cambiar idioma »