El Dany Cerebral Adquirit (DCA) és una lesió sobtada del cervell que ocasiona una sèrie de seqüeles, diferents en cada cas, en funció de la zona cerebral afectada.

Les causes més freqüents que poden provocar un dany cerebral adquirit són:

 • Els accidents cerebrovasculars (AVC) sent la primera causa, amb una prevalença del 78%.
 • Els traumatismes cranioencefàlics, sent la segona causa de dany cerebral i dels quals un 70% són resultants d’un accident de trànsit.
 • Diferents tipus de tumors cerebrals
 • Altres causes com poden ser una anòxia, una infecció…

Independentment de quina sigui la causa, un dany cerebral adquirit pot provocar seqüeles molt diferents que dependran tant de la persona afectada com de la intensitat, duració i gravetat de la lesió.

Aquestes seqüeles es poden classificar entre:

Físiques

Hemiplegia, hemiparèsia, espasticitat, disfàgia…

Comunicatives

Afàsia, disàrtria, alèxia, disfonia…

Cognitives

Alteracions en la memòria, l’atenció, la planificació…

Conductuals

Desinhibició conductual, apatia, irritabilitat, labilitat emocional…

D’altra banda, qualsevol dany cerebral adquirit també té unes conseqüències en les anomenades activitats de la vida diària. Aquest es poden dividir en les activitats bàsiques de la vida diària com ara vestir-se, tenir cura personal, alimentar-se, fer les transferències necessàries, el control d’esfínters… i en les activitats instrumentals com són l’ús del transport públic, la realització de les tasques domèstiques, fer gestions administratives i compres, entre d’altres.

En aquest punt, s’ha de tenir en compte que a més autonomia de la persona afectada, aquesta tindrà més independència i, per tant, la seva qualitat de vida i la dels qui la rodegen, milloraria significativament.

Per últim, dintre dels factors de risc i dels hàbits preventius, es pot destacar:

Factors de Risc

 • Estrès
 • Hipertensió
 • No respectar les normes de seguretat viària
 • Consum de drogues i/o alcohol
 • Obesitat i mala alimentació
 • Sedentarisme

Hàbits preventius

 • Exercici regular
 • Dieta equilibrada
 • Evitar tabaquisme i consum de drogues
 • Limitar el consum d’alcohol
 • Respectar les normes de seguretat viària
 • Controlar els paràmetres de risc com el colesterol, la tensió, la diabetis…
Cambiar idioma »